Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. Płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. Rozliczenie płatności za towary zamówione w Sklepie (z wyjątkiem przesyłek opłaconych przelewem tradycyjnym lub poprzez PayPal) odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24 obsługiwanego przez Przelewy24. Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy Przelewy24, która potwierdza Sprzedawcy fakt dokonania zapłaty przez Klienta.
 5. Przelewy24 może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności.
 6. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie, poprzez system Przelewy24, potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta.
 7. Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Przelewy24 (np. banku) za pośrednictwem Systemu Przelewy24.
 8. Klient Sklepu, po zatwierdzeniu formularza transakcji zawierającego podsumowania zamówienia (przycisk „Zamawiam i Płace”) i wybrania formy płatności za pośrednictwem Systemu Przelewy24, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: (i) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej- na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; (ii) w przypadku płatności w drodze przelewu – na stronę internetową banku, a (iii) w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu Przeleewy24. W tym przypadku Klient powinien dokonać przelewu zgodnego z wygenerowanym drukiem przelewu bankowego.
 9. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Przelewy24, płatność może nie zostać zrealizowana.
Close
Select your currency
EUR Euro
USD Dolar amerykański